Posted in Prawo

Przelew wierzytelności i artykuł 510 kodeksu cywilnego

Rezultatem zawarcia umowy przelewu jest przejście (przeniesienie) wierzytelności ze zbywcy (dotychczasowego wierzyciela) na nabywcę (nowego wierzyciela). Umowa tego typu, zwana również często w języku potocznym…

Więcej Przelew wierzytelności i artykuł 510 kodeksu cywilnego